RRJETI SHPËRNDARËS

 

 

DAXOROL shpërndarjen e produkteve të saj e kryen përmes distributorëve të vendosur në tërë teritorin e R. së Maqedonisë.

Distributorët tanë zgjidhen me shumë kujdes në bazë të përvojës dhe profesionalizmit në sferën e mbështetjes së konsumatorëve dhe furnizimit me materialet tona!

Joomlarulit.com